Tumba Glas- och Fönsterrenovering AB

Mån – Fre
07:00-16:00

Våra renoveringsmetoder

Fönster är byggda enligt vissa grundprinciper, vilket är viktigt att känna till vid fönsterrenovering. Vi arbetar därför enligt sex grundläggande renoveringsmetoder som är anpassade till de flesta förekommande fönstertyper. Renoveringsmetoderna gör att våra renoverade fönster får en funktion, hållbarhet och utseende som är minst lika bra, men oftast bättre än vid ett fönsterbyte.

Renoveringsmetod 1

Befintlig innerbåge anpassas för hårdbelagt energiglas

Som alternativ kan vi fräsa ur den befintliga innerbågen så att den ger plats för en isolerruta med energiglas. Avgörande är om innerbågen är tillräckligt tjock för att klara detta.

Renoveringsmetod 2

Ny ytterbåge av strängpressad aluminium samt distansram av trä

Fönsterbågarna demonteras och den inre bågen skrapas trären och trälagas om det behövs.

Renoveringsmetod 3

Befintlig innerbåge anpassas för hårdbelagt energiglas

Detta är en något enklare renoveringsmetod, där vi kompletterar den befintliga innerbågen med ett hårdbelagt energiglas.

Renoveringsmetod 4

Ombyggnad till fast parti med trippel isolerruta

Denna renoveringsmetod går ut på att vi bygger om fönstret till ett fast parti med högvärdiga energiglas. Metoden passar väldigt bra i balkongpartier och för stora fönsterbågar.

Renoveringsmetod 5

Befintlig innerbåge anpassas för isolerruta med energiglas

Med denna renoveringsmetod bygger vi om den befintliga innerbågen så att den får plats med en ny isolerruta med mjukbelagt energiglas, eller annat funktionsglas.

Renoveringsmetod 6

Konvertering av befintlig fönsterbåge till 2+1 med distansram och falsfräsning

Fönsterbågarna demonteras, skrapas trärena och trälagas. En ny distansbåge monteras på innerbågen så att det blir plats att montera en ny isolerruta med mjukbelagt energiglas och aragongasfyllning.

Renoveringsmetod 1

Befintlig innerbåge anpassas för hårdbelagt energiglas

Som alternativ kan vi fräsa ur den befintliga innerbågen så att den ger plats för en isolerruta med energiglas. Avgörande är om innerbågen är tillräckligt tjock för att klara detta.

Renoveringsmetod 2

Ny ytterbåge av strängpressad aluminium samt distansram av trä

Fönsterbågarna demonteras och den inre bågen skrapas trären och trälagas om det behövs.

Renoveringsmetod 3

Befintlig innerbåge anpassas för hårdbelagt energiglas

Detta är en något enklare renoveringsmetod, där vi kompletterar den befintliga innerbågen med ett hårdbelagt energiglas.

Renoveringsmetod 4

Ombyggnad till fast parti med trippel isolerruta

Denna renoveringsmetod går ut på att vi bygger om fönstret till ett fast parti med högvärdiga energiglas. Metoden passar väldigt bra i balkongpartier och för stora fönsterbågar.

Renoveringsmetod 5

Befintlig innerbåge anpassas för isolerruta med energiglas

Med denna renoveringsmetod bygger vi om den befintliga innerbågen så att den får plats med en ny isolerruta med mjukbelagt energiglas, eller annat funktionsglas.

Renoveringsmetod 6

Konvertering av befintlig fönsterbåge till 2+1 med distansram och falsfräsning

Fönsterbågarna demonteras, skrapas trärena och trälagas. En ny distansbåge monteras på innerbågen så att det blir plats att montera en ny isolerruta med mjukbelagt energiglas och aragongasfyllning.

Metod 1

Denna metod är ett bra komplement som ni bör passa på att göra om ni ändå ska göra löpande fönsterunderhåll.
Det kostar lite mer, men ni sparar så pass mycket energi att åtgärden alltid betalar sig.

Visste du?

… att 35% av den energi som används till husets uppvärmning läcker ut genom gamla 2-glasfönster. Fönsterrenovering med energiglas kan mer än halvera energiläckaget!
Det kostar lite mer, men ni sparar så pass mycket energi att åtgärden alltid betalar sig.

Metod 2

Ytterbågen ersätts med en något tunnare båge av strängpressad aluminium, med ett hårdbelagt energiglas. Karmen kläs in med en ventilerad aluminiumkonstruktion.

Med den här renoveringsmetoden får ni ett vackert och energieffektivt fönster, med ett tåligt och långlivat klimatskydd. På insidan får ni ett vackert nyrenoverat träfönster som sparar mycket energi.
Metoden passar bra i större fastighetsbestånd med modernare fönster. Det passar om ni vill ge fasaden en delvis ny prägel.

Visste du?

… att 35% av den energi som används till husets uppvärmning läcker ut genom gamla 2-glasfönster. Fönsterrenovering med energiglas kan mer än halvera energiläckaget!

Metod 3

Vi demonterar fönsterbågarna, skrapar dem trärena och utför eventuella trälagningar. En ny distansbåge monteras på innerbågen så att det blir plats att montera en ny isolerruta med mjukbelagt energiglas och argongasfyllning. Därefter monteras ett hårdbelagt energiglas i innerbågen och en ny glasningslist.

Denna metod är ett bra komplement som ni bör passa på att göra om ni ändå ska göra löpande fönster-underhåll. Det blir en liten merkostnad, men ni sparar så pass mycket energi att åtgärden alltid betalar sig.

Visste du?

… att 35% av den energi som används till husets uppvärmning läcker ut genom gamla 2-glasfönster. Fönsterrenovering med energiglas kan mer än halvera energiläckaget!

Metod 4

Det är också en lämplig åtgärd vid fönster på låg höjd, där man kommer åt att putsa glasen utifrån. Och man slipper putsa mellan glasen.

Denna typ av fönster sitter ofta i soliga lägen. Därför är det lämpligt att komplettera energiglasen med solskyddsglas. Då håller ni kvar värme inomhus och hindrar besvärande solvärmeinstrålning.
Vid balkonger kompletterar vi ofta med att även skruva ihop balkongdörren, så att även den blir en homogen trippel energiglaskonstruktion. Vi kontrollerar samtidigt isoleringen i dörr och fönsterparti och kompletterar den om det behövs.

Visste du?

… att 35% av den energi som används till husets uppvärmning läcker ut genom gamla 2-glasfönster.
Fönsterrenovering med energiglas kan mer än halvera energiläckaget!

Metod 5

Vi demonterar fönsterbågarna, skrapar dem trärena och utför eventuella trä-lagningar. Därefter klyver vi innerbågen och monterar på en kraftigare träprofil med plats för isolerrutan. Efter glasningen monterar vi en ny glasningslist.

Denna renoveringsmetod ger ett högvärdigt energifönster med ny känsla in mot rummet.
Det blir en liten merkostnad jämfört med vanlig fönsterrenovering, men energibesparingen gör att åtgärden alltid betalar sig.

Visste du?

… att 35% av den energi som används till husets uppvärmning läcker ut genom gamla 2-glasfönster. Fönsterrenovering med energiglas kan mer än halvera energiläckaget!

Metod 6

För att bågarna ska passa i den befintliga fönsterkarmen fräser vi ett spår runt ytterbågen. Vi behåller det befintliga glaset i ytterbågen.

Med den här renoveringsmetoden får ni ett vackert och energieffektivt originalfönster som inte stör fasadens ursprungliga arkitektur, Fönstren blir som nya, men till en betydligt lägre kostnad än om ni byter fönster.

Visste du?

… att 35% av den energi som används till husets uppvärmning läcker ut genom gamla 2-glasfönster. Fönsterrenovering med energiglas kan mer än halvera energiläckaget

Ansvarig för fönsterrenovering

 Våra experter är redo att hjälpa dig. Tveka inte kontakta oss för om du har önskar få skräddarsydd offert eller konsultation innan ni lägger en beställning.

Tomas Englund

Kontaktperson/Projektledare