Fönsterbyte till nya 2+1 trä/alu fönster. Montage av nya fönsterbleck och anslutningslister

Beställare :

BRF Kampementsparken

Fönstertillverkare:

Elitfönster

Avdelning:

Nya fönster