Tumba Glas- och Fönsterrenovering AB

Mån – Fre
07:00-16:00

Kvalitetspolicy

Eftersom kvalitet är ett av Tumba Glas kärnvärden skall bolaget på detta område rankas som ledande bland Sveriges glasmästerier. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang och allas deltagande i kvalitetsarbetet.

Kundfokus

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att:

För att uppnå detta måste vi vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

Ledarnas engagemang

Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att:

Medarbetarnas engagemang

Samtliga medarbetare inom Tumba Glas och även anställda hos underleverantörer, och återförsäljare:

Arbetskultur

Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra arbeten genom att:

dnv