Tumba Glas- och Fönsterrenovering AB

Mån – Fre
07:00-16:00

Miljöpolicy

Miljöomsorg är ett av Tumba Glas kärnvärde. Bolaget skall rankas som en ledare inom miljöomsorg bland Sveriges glasmästare. Miljöprogrammen skall kännetecknas av helhetssyn, kontinuerlig förbättring och effektivt resursutnyttjande. Därigenom skall Tumba Glas vinna konkurrensfördelar och bidra till en hållbar utveckling. Vi har identifierat och värderat våra betydande miljöaspekter.

Helhetssyn

I våra ansträngningar att minska miljöpåverkan från våra produkter, verksamheter och tjänster skall vi:

Kontinuerlig förbättring

Vårt miljöarbete skall integreras i all verksamhet och förbättras kontinuerligt genom att vi

Teknisk utveckling

Vi skall eftersträva att överträffa våra kunder och samhällets krav och förväntningar genom:

Effektivt resursutnyttjande

Med hänsyn tagen till hela livscykeln skall våra produkter och tjänster vara sådan att:

Miljöprogram och dess resultat skall redovisas öppet och sakligt. KMA ansvarig är den som huvudsakligen är ansvarig för genomförande av åtgärdsprogram baserade på denna policy.

dnv